Jacob Jonas Björnståhl – orientalist and traveller

Project: Research

Layman's description

Orientalisten J J Björnståhl var på resande fot i Europa och i Konstantinopel från 1762 till 1779. Han rapporterade hem till kunglige bibliotekarien Gjörwell som publicerade resebreven i Samlaren och i andra tidningar. Hans rapporter från länder med främmande seder väckte stort intresse. Med tiden skulle breven översättas till flera språk. Han träffade tidens storheter, t ex Voltaire och Rousseau.
StatusFinished
Effective start/end date2011/01/012015/12/31

Participants