Kollegier för forskning och utvecklingsarbete på det konstnärliga området.

Project: Research

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Architecture

Description

Vetenskapsrådet: beviljat projektbidrag

Layman's description

På senare tid har frågan om förhållandet mellan konst och vetenskap fått allt större utrymme. Vilken slags kunskap finns det i konst och konstnärligt arbete? Ett sätt att öka förståelsen för dessa frågor är att diskutera dem inom ett kollegium. Kollegiet är i detta fall ett nätverk för som skall verka för en fruktbar utveckling för forskning och utvecklingsarbete inom det konstnärliga området, både i allmänhet och mer speciellt inom arkitektur och design. Kollegiet omfattar forskare och praktiskt verksamma arkitekter, designers och konstnärer som är knutna till Lunds Universitet, KTH Stockholm, SLU Alnarp och Göteborgs Universitet. Den kärngrupp som i nuläget utgör kollegiet avses utökas successivt; öppenhet för fler parter i samtalet är central. Kollegiet arbetar för att förbättra förståelsen för hur man genom konstnärliga experiment (KU-arbete) kan undersöka och vinna kunskap om miljöers och produkters gestaltning, och hur denna form för kunskapsutveckling kan komplettera den vetenskapliga forskningen. Målsättningen är att kollgiet skall medverka till att framtida KU-arbeten får hög kvalitet, tillgänglighet och status. Kollegiet skall också medverka vid utvecklingen av de akademiska formerna – och den akademiska förståelsen – för KU-arbetet. Kollegiet har både mindre möten för arbetsgrupper inom kollegiet och anordnar seminarier eller symposier med fler inbjudna. Särskilt de större sammankomsterna skall stödja nationell och internationell samverkan, både inom och utom universitetet. Diskussionerna som förs vid seminarier och symposier dokumenteras och presenteras, av kollegiets samordnare, i en "nät-bulletin". I denna publiceras också debattinlägg, artiklar och andra arbeten.
StatusCurtailed
Effective start/end date2002/01/012002/01/01

Collaborative partners

  • Lund University (lead)
  • KTH Royal Institute of Technology (Joint applicant)
  • Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp (Joint applicant)
  • University of Gothenburg (Joint applicant)

Participants