Kollektivtrafikens strategiska styrning och omställningsförmåga

Project: Research

Description

Analys och utvärdering av formell och informell styrning för att stärka kollektivtrafikens roll i omställningen till ett hållbart transportsystem, med fokus på teknisk utveckling och förnybara drivmedel.
StatusNot started

Collaborative partners

  • Lund University (lead)
  • K2–The Swedish Knowledge Centre for Public Transport

Participants

Related projects

(Predecessor)

View all (1)