Kombinerad mobilitet för hållbara tjänsteresor

Project: Research

Description

Projektet syftar till att uppnå ett mer långsiktigt hållbart tjänsteresande genom att demonstrera och utvärdera en ny tjänst för kombinerad mobilitet för tjänsteresor.
Short titleKombinerad mobilitet
StatusNot started

Collaborative partners

  • Lund University
  • Swedish National Road and Transport Research Institute (lead)
  • Lunds tekniska högskola, Lunds universitet

Participants