Kompetens centrum Hjärta och Diabetes - KHD

Project: ResearchClinical research

Description

Kompetenscenter Hjärta-Diabetes (KHD) är en kombinerad klinisk mottagningsenhet och ett forskningsprojekt i regi av Endokrinologiska och Kardiologiska klinikerna samt klinisk forsknings enhet (KFE) på SUS Malmö. Alla patienter med typ 2 diabetes med mindre än 5 års sjukdomsduration och utan känd (diagnostiserad eller symptomgivande) hjärtsjukdom, som kommer i kontakt med Endokrinologiska klininikens dagvård eller diabetesmottagning inklusive vårdcentraler i Region Skåne, inbjudes till den aktuella mottagningen och forskningsprojektet.
Således är KHD en specialistmottagning dit nydiagnostiserade typ 2 diabetiker inbjuds för en screening av hjärtfunktion samt för etablerade och nya riskfaktorer för hjärtsjukdomar. För närvarande har i den aktuella studien 450 patienter undersökts och totalt kommer 1000 patienter inkluderas.

Av patienterna som deltar i KHD genomförs klinisk undersökning och strukturerad anamnes, vilo-EKG, ankel-arm blodtrycksratio och ultrakardiografi (UKG). Fastande blodprover analyseras omfattande bl.a. lipider, N-BNP, N-ANP, metabola variabler, inflammatoriska markörer och helblod för DNA extraktion (KHD1A). Av patienterna i KHD1A genomgår 25 % ytterligare undersökningar (KHD1B) som innefattar aortadistensibilitetsmätning, ultraljud halskärl, förnyat UKG, 24 timmars blodtrycks mätning och stressUKG.

Verksamheten, som Martin Magnusson ansvarar för och leder, är unik i Sverige och har därför fått stor uppmärksamhet då det generellt sätt i Sverige inte förekommer en strukturerad screening för hjärtdysfunktion och avancerad riskbedömning för typ 2 diabetiker trots att hjärtsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken vid typ 2 diabetes.
AcronymKHD
StatusActive
Effective start/end date2007/01/01 → …

Participants

Related research output

Martin Magnusson, Jovinge, S., Rydberg, E., Dahlof, B., Hall, C., Nielsen, O., Anders Grubb & Willenheimer, R., 2009, In : Blood Pressure. 18, p. 196-203

Research output: Contribution to journalArticle

Martin Magnusson, Olle Melander, Israelsson, B., Anders Grubb, Leif Groop & Jovinge, S., 2004, In : Diabetes Care. 27, 8, p. 1929-1935

Research output: Contribution to journalArticle

View all (3)