Korrespoondensen mellan Erling Eidem och Edvard Rodhe

Project: Research

Description

Kommenterad utgåva av korrespondensen mellan ärkebiskop Erling Eidem och lundabiskopen Edvard Rodhe

Layman's description

Korrespondensen, som förvaras i Uppsala resp Lund, ger en djup inblick i Svenska kyrkans historia såväl nationellt som internationellt ca 1910-1954, samt i brevskrivarnas personliga relation.
StatusNot started

Participants