Kunskapssammanställning om effekter av lagstiftning på beteende och normer i trafiken

Project: Commissioned research

Description

Inom trafiksäkerhetsområdet vet vi att en förändrat lagstiftning i många fall ger långt ifrån en hundraprocentig förändring av det beteende som den adresserar. Det är således viktigt att använda kunskap från forskningen för att kunna föra mer övergripande resonemang kring hur lagstiftning och regelgiving kan påverka beteende och normer i samhället och vad som påverkar hur långt vi kan nå med sådana styrmedel.
StatusFinished
Effective start/end date2016/12/122017/02/17

Participants