Kyrkomusikens historia i Sverige

Project: Commissioned research

Description

Ett treårigt forsknings- och bokprojekt med ett stort antal författare i samarbete med Uppsala universitet, finansierat av Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska kyrkan, Birgit och Sven Håkan Ohlssons stiftelse.

Layman's description

Den första vetenskapliga handboken i kyrkomusikens historia i Sverige planeras utkomma med två band. Projektet, för vilket jag tillsammans med prof. Lars Berglund i Uppsala är projektledare, pågår 2020-2023.
StatusNot started

Participants