Learning, Teaching and Assessment of Second Foreign Languages - an Alignment Study on Oral Language Proficiency in the Swedish School Context

Project: ResearchCollaboration with schools

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Educational Sciences
  • General Language Studies and Linguistics

Layman's description

Projektets syfte är att undersöka samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning av främmande språk i svensk skolkontext och därmed bidra till en bättre förståelse av förutsättningarna för att kunna lära sig de tre största främmande språken, vid sidan av engelska, i den svenska skolan: franska, spanska och tyska.

Projektets syfte är att undersöka samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning av främmande språk i svensk skolkontext och därmed bidra till en bättre förståelse av förutsättningarna för att kunna lära sig de tre största främmande språken, vid sidan av engelska, i den svenska skolan: franska, spanska och tyska. De främmande språken vid sidan av engelska brottas idag med stora utmaningar i den svenska skolan . Enligt vissa uppgifter lämnar så många som en tredjedel dessa språkstudier inom tre år samtidigt som en europeisk rapport nyligen pekade på att den uppnådda färdighetsnivån i nionde klass var mycket låg i det då undersökta främmande språket (spanska). Osäkerheten är dock stor eftersom mycket få studier av förutsättningar och läranderesultat i andra främmande språk än engelska har genomförts på senare tid. Detta projekt fokuserar på muntlig språkfärdighet i grundskolans årskurs 9. Muntlig språkfärdighet är svår att fånga och har dessutom utelämnats ur flera internationella studier. Muntlig språkfärdighet definieras som vad en inlärare kan utföra i tal på det främmande språket, hur väl hen kan göra det och under vilka förutsättningar (Gemensam europeiskt ramverk för språk: lärande, undervisning och bedömning (GERS), Europarådet, 2001) Att utveckla muntlig språkfärdighet i franska, spanska eller tyska är en utmaning för både elever och lärare eftersom denna färdighet nästan uteslutande kan stimuleras
via skolan.
Short titleTAL-project
AcronymTAL
StatusFinished
Effective start/end date2016/01/012018/12/31

Collaborative partners

Participants

Related research output

Jonas Granfelt, Camilla Bardel, Gudrun Erickson, Susan Sayehli, Malin Ågren & Rakel Österberg, 2019 Nov 26, Resultatdialog 2019 . Stockholm: Vetenskapsrådet, p. 29-33

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in Report

Susan Sayehli, Rakel Österberg & Jonas Granfeldt, 2019 Aug 30, p. 231. 1 p.

Research output: Contribution to conferencePoster

View all (10)

Related activities

Granfelt, J. (Member of programme committee)
2020 Jan 31

Activity: Participating in or organising an eventOrganisation of public lecture/debate/seminar

Granfelt, J. (Presenter), Gudrun Erickson (Presenter)
2019 Dec 3

Activity: Talk or presentationPresentation

View all (10)