Ledare för doktorandseminariet inom forskarskolan "Skolliv", Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Project: Other

Description

Doktorsavhandlingar inom Skolliv:
1. Hofvendahl, Johan (2006). Riskabla samtal: en analys av potentiella faror i skolans kvarts- och utvecklingssamtal. Diss. Linköping : Linköpings universitet.
2. Lundahl, Christian (2006). Viljan att veta vad andra vet: kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och senmodern skola. Diss. Uppsala : Uppsala universitet.
3. Skott, Pia (2009). Läroplan i rörelse: det individuella programmet i möte mellan nationell utbildningspolitik och kommunal genomförandepraktik. Diss. Uppsala : Uppsala universitet.
4. Landahl, Joakim (2006). Auktoritet och ansvar: lärares fostrans- och omsorgsarbete i historisk belysning. Diss. Stockholm : Stockholms universitet.
5. Furu, Eli Moksnes (2007) Rak lærerrygg. Aksjonslæring i skolen. Diss. Tromsö: Universitetet i Tromsö.
6. Persson, Sofia (2008). Läraryrkets uppkomst och förändring: en sociologisk studie av lärares villkor, organisering och yrkesprojekt inom den grundläggande utbildningen i Sverige ca. 1800-2000. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet.
7. Lindholm, Yvonne (2008). Mötesplats skolutveckling: om hur samverkan med forskare kan bidra till att utveckla pedagogers kompetens att bedriva utvecklingsarbete. Diss. Stockholm : Stockholms universitet.
8. Ditte Eile har ännu inte disputerat men publicerade 2012 en bok om härskartekniker och motstrategier i form av bekräftartekniker: Eile, Ditte (2012). Att leva utan att härska: bekräftartekniker och motstrategier. Visby: Nomen.
StatusFinished
Effective start/end date2002/01/012006/12/31

Participants

 • Anders Persson - Educational Sciences - Sociology - Department of Educational Sciences (Project coordinator)
 • Hofvendahl , Johan - Linköping University (Research student)
 • Anward, Jan - Linköping University (Supervisor)
 • Lundahl , Christian - Uppsala University (Research student)
 • Skott, Pia - Uppsala University (Research student)
 • Lundgren, Ulf P. - Uppsala University (Supervisor)
 • Landahl , Joakim - Stockholm University (Research student)
 • Carlgren, Ingrid - Stockholm University (Supervisor)
 • Moksnes Furu, Eli - UiT The Arctic University of Norway, Tromsø (Research student)
 • Tiller, Tom - UiT The Arctic University of Norway, Tromsø (Supervisor)
 • Persson, Sofia - University of Gothenburg (Research student)
 • Castro, Freddy - University of Gothenburg (Supervisor)
 • Lindholm, Yvonne - Stockholm University (Research student)
 • Hagström, Tom - Stockholm University (Supervisor)
 • Eile, Ditte - Stockholm University (Research student)
 • Bron, Agnieszka - Stockholm University (Supervisor)

Related research output

Anders Persson, 2006, Skolliv - om skolan som arbetsplats. Liber, p. 159-171

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Kindenberg, U., Anders Persson & Wallin, G., 2006, Liber. 172 p.

Research output: Book/ReportBook

View all (2)