Livskris: en kris mitt i livet. En kulturanalytisk undersökning av den individualiserade krisen.

Project: Research

Layman's description

Studien undersöker vilken kulturell relevans i samhället som folkliga föreställningar om livskris har kommit att få de senaste tjugo åren. Syftet med studien är att kulturanalytiskt undersöka vilka föreställningar av livskris människor ger uttryck för i det offentliga rummet och på vilka sätt livskris brukas som en möjlighet att framställs sig själv från 1980-talet och framåt.

Människor i kris har alltid intresserat forskningen och Sigmund Freud använde till exempel termer som bortträngning och förnekande för att beskriva hur människor förhöll sig till psykisk obalans i olika former av kriser. Studerar man media är ord som bortträngning och förnekande det sista man tänker på, här beskrivs istället människors livskriser ingående. Kan det vara så att livskris används som en term för att normalisera sådana fenomen som tidigare skulle döljas? Kan det vara så att nya digitala medier har möjliggjort denna normalisering genom att det har kommit att bli lättare för alla att snabbt dela med sig av sina sinnestillstånd?

Många sociologer menar att samhällets individualisering har gjort att individen känner ett större ansvar för att göra rätt livsval, samtidigt som en allt osäkrare framtid har gjort att dessa val blir svårare att förutse. Ulrich Becks term biografiska risker kan användas för att beskriva hur vi har kommit att uppleva en press att göra rätt val i sitt liv men att dessa val samtidigt är förknippade med risken att göra fel val. När våra val i allt högre grad kopplas till vårt projekt att skapa oss individuella biografier finns också en risk i att dessa val inte faller ut så som vi önskade. Kan det vara så att livskris har vuxit fram som ett nyckelord för att offentligt hantera dessa biografiska risker?

Syftet med studien är att undersöka vilka föreställningar av livskris människor ger uttryck för i det offentliga rummet.
StatusFinished
Effective start/end date2010/01/012012/12/31

Participants

Related projects

(Part of)

Lars-Eric Jönsson

2009/01/012012/12/31

Project: Research

View all (1)