Livssituation, meningsproduktion och politisk förändring

Project: Research

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Social Sciences

Keywords

Description

Projektet, som finansierades av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, syftade till att klarlägga betydelsefulla politiska förskjutningar i Sverige vid 1990-talets början med fokus på riksdagsvalet 1991 och bl.a. missnöjespartiet Ny Demokratis inträde i riksdagen. Förskjutningarna analyserades utifrån en weberianskt inspirerad tolkande sociologi, vilken sätter politiska åsikter och politiskt handlande i relation till aktörernas objektiva livssituation. Aktörernas aktiva meningsproduktion betonades i projektet som en central variabel. Skapandet av mening ses som en aktiv verksamhet med både en kognitiv och praktiskt materiell sida - en verksamhet som syftar till att skapa ett förhoppningsutrymme samt en upplevelse av trygghet och tillhörighet. Den objektiva livssituationen utgör råmaterial för meningsproduktionen. Två olika redskap användes inom forskningsprojektet för att få grepp om och förstå politiska förändringar: dels klassisk och modern sociologisk teoribildning, dels en enkätundersökning som besvarades av ca. 1350 väljare. Projektets viktigaste resultat var:1. Livssituation och meningsproduktion: metodologiskt viktigt att enkätundersökningens kvantitativa data om väljarnas livssituation och meningsproduktion kunnat användas i en kvalitativ analys av politiskt handlande.2. Politisk förändring - krissamhället: genom framställningen av den nödvändighetens politiska tidsanda som bl.a. tar sig uttryck i att ekonomisk kris och krismedvetande kommit att överbestämma svensk politik har en delvis ny belysning av svensk politik kunnat göras. Från den utgångspunkten har såväl den moderna politikens som valforskningens fokusering på väljande dessutom problematiserats.3. Politisk förändring - samhällsmoral: enkätundersökningen visar betydelsen av väljarens platsbundenhet. Inom projektet har detta setts som en följd av en speciell typ av fiktiv gemenskap. Utifrån denna "upptäckt" utvecklas ett försök att förstå politikens samhällsmoraliska dimension, vilket leder till att de politiska partierna provisoriskt kan positioneras både i förhållande till den "gamla" höger-vänsteraxeln och den "nya" samhällsmoraliska axeln. 4. Teoretiska bidrag - risk och välfärdssamhälle: projektet har givit teoretiska bidrag till förståelsen av såväl teorin om risksamhället som välfärdsforskningen.Inom projektets ram författades en rapport, två böcker och två artiklar (se nedan).
StatusFinished
Effective start/end date1992/01/011994/12/31

Participants

Related research output

Anders Persson, 1997, Carlsson Bokförlag. 281 p.

Research output: Book/ReportBook

Anders Persson, 1996, In : Tvärsnitt - om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 1/1996, p. 10-21

Research output: Contribution to journalArticle

Ingmar Böök, Per-Olof Olofsson & Anders Persson, 1994, Department of Sociology, Lund University. 226 p. (Research reports)

Research output: Book/ReportReport

View all (5)