Luthersk påskpredikan i Norden. 1 Från reformation till nutid 2 Traditioner och regioner

Project: Research

Description

Inom ramen för det av Nordiska Ministerrådet finansierade projektet Norden och Europa har projektet luthersk predikotradition i nordisk evangelisk kristenhet genomförts med ett 40-tal forskare inom huvudsakligen praktisk teologi från de olika nordiska länderna. Något liknande internordiskt projekt har inte genomförts tidigare.

Layman's description

Projektet Luthersk påskpredikan i Norden har studerat hur påskbudskapet förkunnats alltsedan reformationen i Norden. Utgångspunkt är påskdagspredikningar av kända och okända predikanter. Predikningarna analyseras dels i ett historiskt, dels i ett kontextuellt perspektiv.
Short titleLuthersk påskpredikan i Norden
StatusFinished
Effective start/end date1997/09/012001/06/01

Collaborative partners

Participants