Media Makes History

Project: Research

Layman's description

Under 1800-talet växte det fram en folklig tradition att följa ”stora ledare” till graven. I detta projekt undersöker jag hur press och så småningom radio, film och TV hakade på, och bidrog till, att forma dessa riter. Genom skildringar av svenska bröllop och begravningar från mitten av 1800-talet till nu studerar jag hur media deltog i den nationella gemenskapsformeringen och gjorde historia.
StatusFinished
Effective start/end date2010/01/012014/12/31

Participants