Medlem av den s.k. stödkommittén för Pernilla Nilsson, doktorand inom den "Nationella forskarskolan för naturvetenskapernas och teknikens didaktik" vid Linköpings universitet.

Project: Research

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Educational Sciences

Keywords

Description

Åren 2005 och 2006 ingick jag i den s.k. stödkommittén för Pernilla Nilsson, doktorand inom den "Nationella forskarskolan för naturvetenskapernas och teknikens didaktik" vid Linköpings universitet med doktorandtjänst i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Varje doktorand inom teknik och naturvetenskap vid Högskolan i Halmstad hade en sådan stödkommitté som bestod av huvudhandledare, en ämnesföreträdare och en lärare utanför doktorandens forskargrupp, i vilken jag alltså tillhörde den sistnämnda kategorin. Pernilla Nilsson disputerade vid Linköpings universitet 2008-09-05 på avhandlingen "Learning to Teach and Teaching to Learn".
StatusFinished
Effective start/end date2005/08/292006/12/31

Participants