Modern Artificial Recharge Plants

Project: Dissertation

Description

Av Sveriges dricksvattenproduktion kommer omkring 75% från ytvattenresurser och omkring 25% från grundvatten. En tredjedel av ytvattnet bereds genom konstgjord infiltration till dricksvatten, medan resten av ytvattnet bereds på traditionellt sätt med kemisk fällning, filtrering och desinfektion till prima dricksvatten. Sydvatten producerar dricksvatten av ytvatten från sjön Vombsjön genom konstgjord infiltration. Planer finns att öka infiltrationskapaciteten genom att leda vatten från Bolmen till vombfältet.
Avhandlingen syftar till att klarlägga vilka krav som ställs på infiltration av ytvatten i grundvattenmagasin och vilka beredningssteg som är centrala för säker och uthållig dricksvattenförsörjning baserad på konstgjord infiltration.
StatusFinished
Effective start/end date2017/01/012020/12/31

Collaborative partners

Participants