Modern technology against falls

Project: Research

Description

MoTFall utvecklar ett system baserat på modern mobil teknik med syfte att stärka individers förmåga, kunskap och balans och på så sätt förhindra fallolyckor. Tekniken, som bärs på kroppen, hjälper till att hitta personer med risk att ramla. Dessa får sedan stöd och råd via sin mobiltelefon att minska denna fallrisk, bland annat genom individanpassad träning och utbildning. I projektet deltar 16 olika partners – offentliga aktörer, ideell sektor, universitet och företag. Projektet är finansierat av innovationsmyndigheten Vinnova.

Layman's description

MoTFall utvecklar ett system baserat på modern mobil teknik med syfte att stärka individers förmåga, kunskap och balans och på så sätt förhindra fallolyckor. Tekniken, som bärs på kroppen, hjälper till att hitta personer med risk att ramla. Dessa får sedan stöd och råd via sin mobiltelefon att minska denna fallrisk, bland annat genom individanpassad träning och utbildning. I projektet deltar 16 olika partners – offentliga aktörer, ideell sektor, universitet och företag. Projektet är finansierat av innovationsmyndigheten Vinnova.
Short titleMoTFall
AcronymMoTFall
StatusNot started

Collaborative partners

  • Lund University (lead)
  • SP RISE
  • Scania’s Association of Local Authorities (Kommunförbundet Skåne)
  • Bonnier Academy
  • Infonomy
  • Region Skåne

Participants