"När man är fråntagen allt." Föremålen från koncentrationslägret Ravensbrück som motstånd, minne och identitet

Project: ResearchIndividual research project

Description

I projektet ”'När man är fråntagen allt.' Föremålen från koncentrationslägret Ravensbrück som motstånd, minne och identitet” studerar jag föremål, kläder och berättelser i intervjumaterial, vilka tillvaratogs från före detta koncentrationslägerfångar från Ravensbrück, vid deras ankomst till Malmö med de vita bussarna vid andra världskrigets slut. Projektet har sitt internationella forskningssammanhang inom den så kallade holocaust-arkeologi, som bedrivits ffa sedan slutet av 1980-talet i de länder där koncentrationsläger
StatusFinished
Effective start/end date2015/10/012018/12/01

Participants