Nature-based solutions and multiple ecosystem services in the urban landscape

Project: Dissertation

More filtering options
  1. Nature-based Solutions for Urban Challenges

    Katarina Hedlund, Johanna Alkan Olsson, Ronny Berndtsson, Helena Hanson, Kes Mccormick, Hampus Nilsson, Peter Olsson, Anna Persson, Henrik Smith, Björn Wickenberg, Carlos Martinez Avila & Chiara Cortinovis

    FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

    2016/12/012021/12/01

    Project: Research