Network for researchers in the field "young carers" or "children with parents who have serious problems".

Project: Network

Description

Forskarnätverket Barn som anhöriga skapar förutsättningar för forskare att generera nya kontaktytor, inspirera till samarbete och gemensamt fördjupa, bredda och sprida forskning om barn som anhöriga.
StatusNot started

Collaborative partners

  • Lund University (lead)
  • The Swedish Family Care Competence Centre, Linnaeus University
  • Socialstyrelsen / Swedish National Board of Health and Welfare

Participants