Nya minnen längs de glömda fronterna: Minnen av Första världskrig i europeiska "splitterzonen" New memories along the forgotten fronts: WWI memory in Europe’s memorial shatter zones

Project: Research

Description

Projektets syfte är att undersöka hur nya minnen om det första världskriget på
östfronten växer fram i Kroatien, Serbien, Bosnien, Ukraina, Polen, Lettland och
Ryssland. Det fokuserar på hur minnen förs vidare över nationella och kulturella
gränser, såväl mellan länder som brukade utgöra den politiska periferin som i
tidigare centra i Serbien och Ryssland. Genom att jämföra minnestransmissionens
dynamik i varje fallstudie och genom att fokusera på kopplingarna mellan dessa
sammanflätade fall av krigsminnen söker sig projektet bortom tendensen inom
minnesstudier att betona nationella minnen och reifiera sambanden mellan kultur,
nation och minne. Vi avser kasta nytt ljus över forskningen om minnet av första
världskriget genom att betrakta framväxten av historiska minnen som en process
där de stora politiska, nationella och imperierelaterade minnesnarrativen
samtidigt stöts mot varandra och drar sig tillbaks, och därmed skapar vad vi
kallar minnets tektonik. Genom konceptet ”tektonik” understryker vi både den
långsiktiga uthålligheten och den transformativa dynamiken hos
minnesnarrativen. Projektet består av fallstudier som fokuserar på minnestektonik
i politiska och kulturella gränsområden. Alla fallstudier undersöker såväl
minnestransmissioner i digitala och sociala media, för att uppmärksamma ickeinstitutionaliserade
minnesdebatter, som mer stabila, reglerade och
institutionaliserade minnestransmissioner, som monument, åminnelsepraktiker,
politiska diskurser och litteratur.
StatusNot started

Collaborative partners

Participants