Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning

Project: Network

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Humanities
  • Social Sciences

Description

Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning grundades hösten 2010 som ett samarbete mellan historiker vid universiteten i Köpenhamn, Lund och Malmö för att stärka den köns-/genushistoriska forskningen på båda sidor sundet. Det vänder sig till alla som är intresserade av köns-/genushistoria, från studenter till seniora forskare, till historiker såväl som aktiva inom andra ämnen. Vi har sedan starten träffats på en minikonferens varje termin, på våren i Danmark och på hösten i Sverige, alltid på en fredagseftermiddag och med middag och god samvaro på kvällen. På dessa träffar hålls kortare föredrag om aktuell köns-/genushistorisk forskning av till lika delar magisterstudenter och seniora forskare. Nätverket ger också ut ett nyhetsbrev med information om kurser, konferenser, seminarier som äger rum och nya böcker som produceras i Öresundsregionen. Koordinator och ansvarig för nyhetsbrevet är Emma Severinsson, fil. mag. och doktorand vid Historiska institutionen, Lunds universitet. Verksamheten stöds och finansieras delvis av Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet.
StatusActive
Effective start/end date2010/06/19 → …

Collaborative partners

  • Lund University (lead)
  • University of Copenhagen (Project partner)
  • Malmö University

Participants

Related activities

Holgersson, U. (Presenter)
2019 Jun 7

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in conference

Holgersson, U. (Organiser), Severinsson, E. (Organiser), Rydström, J. (Organiser)
2018 Nov 2

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in conference

Holgersson, U. (Contributor)
2018 May 25

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in conference

View all (15)