Överlevnad, karaktäristika och orsaker vid hjärtstopp utanför sjukhus med initial icke-defibrillerbar rytm

Project: Dissertation