􏰈􏰉􏰉􏰊􏰋􏰌􏰍􏰎􏰏􏰐􏰁􏰑􏰒􏰒􏰋􏰐􏰁􏰓􏰐􏰌􏰐􏰁􏰆􏰁􏰔􏰋􏰁􏰕􏰖􏰗􏰎􏰘􏰎􏰙􏰚􏰁􏰛􏰐􏰋􏰘􏰜􏰝􏰚Offentliga Öppna Data - En juridisk handbok

Project: ResearchInterdisciplinary research

Research areas and keywords

Keywords

Description

Syftet med projektet är i korthet att höja den specifikt juridiska kunskapen kring rättsläget för regleringen av information från den offentliga sektorn. Detta motiveras av att vi ser den osäkerhet som de facto råder som en betydande tröskel för tillgängliggörande. Vi vill på så vis sänka denna tröskel för tillgängliggörande av framförallt myndigheters öppna data till den grad denna process beror på rättsosäkerhet.
StatusFinished
Effective start/end date2013/11/272014/08/29

Participants

Related research output

Jonas Ledendal, Stefan Larsson & Joakim Wernberg, 2018 May 23, Norstedts Juridik AB. 324 p.

Research output: Book/ReportBook

View all (1)

Related activities

Larsson, S. (Interviewee)
2017 Sep 25

Activity: OtherMedia participation

View all (1)