Omsorg om barn i de köpta barnpassningstjänsternas tidevarv: En studie av barnflickor, barn och föräldrar

Project: ResearchIndividual research project

Description

En ny aktör har (åter)introducerats i svenska familjepraktiker: barnflickan. Den svenska välfärdsstatliga omsorgsmodellen utmanas idag av en växande privat marknad för barnomsorgstjänster, i form av RUT-avdragsgilla barnpassningsföretag och au pairer.
I detta projekt studeras konsekvenserna av barnpassningsmarknadens framväxt för familjepraktiker i Sverige. Vad innebär det för "görandet" av familj att delar av omsorgen om barnen idag kan köpas på en privat marknad? Barnflickeyrket utövas mitt emellan den privata och den offentliga sfären, och innefattar en spänning mellan omsorgslogik och marknadslogik. Barnflickan är dessutom ofta i en underordnad position i förhållande till sin arbetsgivare relaterat till klass och etnicitet. Detta kan antas påverka föräldrapraktiker och -ideal, barnflickans roll och relationer, samt barnens syn på och upplevelse av omsorgsrelationer. Genom intervjuer med de tre inblandade parterna - barnflickorna/au pairerna, föräldrarna och barnen - fångar denna studie de nya dimensioner och spänningar som den köpta barnpassningsmarknaden skapar i vardagens interaktioner och i familje- och omsorgsgörandet.

Det saknas forskning om barnpassningsmarknaden i Sverige, vilket innebär att projektet öppnar för en komparativ ansats där svenska förhållanden kan jämföras med internationella studier. Genom sitt barnperspektiv utgör projektet även en helt ny ingång i studiet av omsorg kring barn i de köpta barnvaktstjänsternas tidevarv.
StatusFinished
Effective start/end date2014/05/012017/12/31

Participants

Related research output

Terese Anving, 2019 Aug 21.

Research output: Contribution to conferenceOther

Sara Eldén & Terese Anving, 2019 Jul 31, Bristol: Bristol University Press. 176 p. (Sociology of Children and Families Series)

Research output: Book/ReportBook

Terese Anving, 2019 Jun, Samhälle i förhandling. Villkor, processer, konsekvenser : Festskrift till Christine Roman . Alsarve, J. & Löfmarck, E. (eds.). Örebro: Örebro universitet, p. 133-151

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

View all (20)