Opiodbehandling vid långvarig smärta. Prevalens av beroende och strategier för nedtrappning av långvarig behandling

Project: DissertationClinical research

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Other Clinical Medicine

Keywords

Description

Beskrivning av prevalens av opioidanvändande, opioidberoende och dess svårighetsgrad vid samtidig långvarig smärta. Utveckling av diagnostiska hjälpmedel för bedömning av opioidberoende vid samtidigt smärttillstånd.
Vidare studeras utfall av nedtrappning av långvarig opioidbehandling dels inom ramen för rehabiliteringsprogram men också som individuella insatser med stöd av sjuksköterskemottagning.
Short titleOpioider vid långvarig smärta
StatusActive
Effective start/end date2016/12/15 → …

Participants