Organisering och ledning av utvärdering av grundutbildningen i sociologi vid Lunds universitet.

Project: OtherTeaching

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

Description

Som studierektor organiserade och ledde jag en omfattande utvärdering av grundutbildningen i sociologi under åren 1994 och 1995. Grundutbildningen omfattade vid den tidpunkten 1.600 registrerade studenter, 65 lärare som var sysselsatta i ca. 125 delkurser. Utvärderingen hade flera inslag: kursvärderingar, analys av LADOK-data, terminsenkät där studenterna bedömde i vad mån deras grundutbildningskurser hade bidragit till utvecklandet av kritiskt tänkande, självvärdering där grundutbildningens lärare, övrig personal och studentrepresentanter deltog och, slutligen, extern utvärdering genomförd av professorerna Göran Ahrne och Rune Åberg. Utvärderingen resulterade i förändringar på grundutbildningens alla nivåer.
StatusFinished
Effective start/end date1994/01/011995/06/30

Participants

Related research output

Anders Persson, 1996, Utvärderingsenheten, Lunds universitet. 77 p. (Rapport / Lunds universitet, Utvärderingsenheten; vol. 96:196)

Research output: Book/ReportReport

Anders Persson, 1995, Lunds universitet : Sociologiska institutionen.

Research output: Book/ReportReport

Anders Persson, 1994, [Publisher information missing].

Research output: Book/ReportReport

View all (3)