Personligt ansvarsutkrävande kontra systemperspektiv vid medicinsk felbehandling – varför och för vem?

Project: Dissertation

Description

Projektet behandlar frågor om ansvar i samband med medicinsk felbehandling – fördelningen av ansvar mellan person och system. Syftet är att granska vad personliga ansvarsutkrävanden kontra fokus på det omgivande systemet i sådana situationer får för rättsliga konsekvenser, och för vem. Forskningsprojektet ingår som en del i fakultetens Health Law-miljö och är delfinansierat av Craafordska stiftelsen. Handledare är professor Titti Mattsson och universitetslektor Sverker Jönsson.
StatusActive
Effective start/end date2019/06/03 → …

Participants