PR-eScience

Project: ResearchInternational collaboration

Description

Computational science (beräkningsvetenskap) kommer inom den en tio-årsperiod växa kraftfullt inom flera områden och få ett avgörande inflytande på den sociala och industriella utvecklingen. Mängden av data som insamlas och produceras ökar explosivt. Det finns därför ett stort behov av utveckling av verktyg och metoder för att nyttiggöra dessa data och för att sprida kunskapen om dessa. Detta gäller inte bara till traditionella områden, utan också inom nya områden och för samverkan mellan olika områden. Likaså finns ett behov att ta tillvara möjligheterna till modellering och simulering som den kontinuerliga datorutvecklingen leder till. eScience är ett samlingsbegrepp som omfattar utvecklingen av sådana verktyg och deras tillämpning.

Under 2008 har eScience fått en stark fokus inom Lunds universitet genom de strategiska forskningssatsningarna som Sverige genom sin forskningsproposition lagt ut. Göran Sandberg är koordinator inom LU för detta område. eScience har inom Köpenhamns universitet redan tidigare fått en stark profil genom bildandet av eScience-centrum vid Datalogiskt Institut. Brian Vinter förestår detta centrum. Under året har detta ytterligare markerats genom att Danmark genom Köpenhamns universitet blivit en stark partner för ESS Scandinavia. Regionen kommer att få en stark sammankoppling genom detta kommande samarbete. Detta har varit utgångspunkten för samtal mellan professorerna Vinter och Sandberg och förväntas leda till ett samlat, kraftfullt gemensamt arbetet runt eScience.
StatusFinished
Effective start/end date2010/03/012011/08/31

Collaborative partners

Participants