Progymnasmata för muntlig och skriftlig framställning: Retorikens lustfyllda övningar

Project: Research

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Humanities

Keywords

Description

Forskningsansökan Skolforskningsinstitutet praktiknära skolforskning

Layman's description


I Gy11 lyfts retoriken fram som en grund för elevers muntliga och skriftliga framställning. Retoriken utvecklar förmågan att kunna göra sin röst hörd för att argumentera, kritisera och övertyga. Sedan antiken har kärnan i retorikundervisningen varit en serie övningar som kallas progymnasmata. Syftet med vårt projekt är att introducera progymnasmata i gymnasieskolan och anpassa dessa övningar för dagens skola.
Projektets specifika frågeställningar tar sin utgångspunkt i progymnasmatas kännetecken: muntlighet, genrer och topos. Hur bidrar de retoriska övningarna till att utveckla elevers muntliga och skriftliga framställningar? Hur kan de vidareutveckla elevers genrekompetens? Hur kan övningarnas topos ge elever ett redskap att analysera sin egen textproduktion?
Short title Progymnasmata för muntlig och skriftlig framställning
StatusNot started

Collaborative partners

Participants