Ramverk för Hållbar AI

Project: ResearchInterdisciplinary research

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

 • Law and Society

Keywords

Description

Detta är ett projekt finansierat inom Vinnovas satsning för Utmaningsdriven Innovation, steg 2 (UDI2). Det tvååriga projektet innebär flervetenskaplig samverkan mellan fyra forskningsinstitutioner (LU, LiU, KI, KTH), samt flera myndigheter, städer och företag. I takt med allt fler fall av oavsiktlig diskriminering, felaktiga beslut och rekommendationer samt integritetskränkningar ökar kraven på förklaringsmodeller och förmåga att styra artificiell intelligens (AI) mer ansvarsfullt. Idag riskerar AI att integreras utan förutsättningar för att kunna identifiera, mäta och utvärdera implikationerna utifrån socialt, juridiskt och etiskt perspektiv.

Målet med UDI2 är att innovationen, ramverket, ska kunna appliceras i företag, start-ups och offentliga myndigheter. Det ger dem redskap för att undvika de oavsiktliga negativa etiska, juridiska och sociala fallgroparna och gör dem redo för kommande reglering kring AI och etik. Det ger dem även redskap för att styra sina AI-applikationer utifrån deras etiska värdegrund. Centret har även som långsiktigt mål att bidra till att utveckla standarder och certifiering inom området.

I det första steget av UDI har vi åstadkommit 1. en kunskapsuppbyggnad, 2. en innovation i form av ett organisatoriskt ramverk samt 3. ett center för samverkan och test av innovationen.

Inför UDI2 har vi knutit samverkanspartners från olika sektorer inom näringslivet, offentlig sektor, akademin, start-upscenen och myndigheter för att testa, utveckla och applicera innovationen. Vi har byggt ett center med en organisationsarkitektur för:
1. Tvärvetenskaplig forskning
2. Pilotprojekt där ramverket appliceras och utvecklas. Skräddarsytt projektteam med kompetenser för genomförande av ramverket.
3. Publikationer och spridning av resultat och kunskap
4. Databas med forskning och fallstudier
5. Arenor för rundabordssamtal kring utveckling av standarder, regelverk och policy implikationer.
StatusActive
Effective start/end date2019/05/022021/05/02

Collaborative partners

 • Lund University
 • AI Sustainability Center (Project partner) (lead)
 • Linköping University (Project partner)
 • Karolinska Institutet (Project partner)
 • KTH Royal Institute of Technology (Project partner)
 • SIS - Swedish Standards Institute (Project partner)
 • Cirio (Project partner)
 • Google Sweden AB (Project partner)
 • City of Malmö (Project partner)
 • Creandum II General Partner AB (Project partner)
 • Stockholm Municipality (Project partner)
 • Sana Labs AB (Project partner)
 • Swedish Tax Agency (Project partner)
 • Telia Company AB (Project partner)
 • Whisper group Sverige AB (Project partner)

Participants

Related projects

Charlotte Högberg, Stefan Larsson & Katja de Vries

Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova), Swedish Research Council

2020/09/012025/09/01

Project: DissertationIndividual research project

(Predecessor)

Anna Felländer, Stefan Larsson, Rebecka Cedering Ångström, Fredrik Heintz & Li Felländer-Tsai

Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

2018/04/032019/01/03

Project: ResearchCollaboration with industry

View all (3)

Related research output

Stefan Larsson, 2020 Oct 2, In : Asian Journal of Law and Society. p. 1-15 15 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Stefan Larsson, 2020 May 18, Det demokratiska samtalet i en digital tid: En antologi om desinformation, propaganda och näthat. Stockholm: Den statliga kommittén Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet, p. 15-30 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Stefan Larsson & Fredrik Heintz, 2020 May 5, In : Internet Policy Review. 9, 2, p. 1-16 16 p.

Research output: Contribution to journalArticle

View all (8)

Related activities

Larsson, S. (Keynote/plenary speaker)
2020 Nov 12

Activity: Talk or presentationInvited talk

Larsson, S. (Keynote/plenary speaker), Laetitia Tanqueray (Chair)
2020 Oct 22

Activity: Talk or presentationInvited talk

Larsson, S. (Keynote/plenary speaker)
2020 Oct 6

Activity: Talk or presentationInvited talk

View all (27)