RELOC-AGE: How do housing choices and relocation matter for active and healthy ageing?

Project: ResearchInterdisciplinary research

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
  • Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
  • Physiotherapy

Keywords

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments, Housing

Description

Forskningsprojektet RELOC-AGE ska ge ny kunskap om vad bostaden och flyttningar har för betydelse för aktivt och hälsosamt åldrande. Projektet syftar även till att ta fram en webbaserad tjänst som ska ge äldre personer stöd att fatta välinformerade beslut om sitt framtida boende.

Stor registerstudie
Tre delstudier ingår i det treåriga projektet som genomförs vid forskningscentrumet CASE inom åldrande och hälsa. En stor registerstudie förväntas ge svar på hur bostadsmiljön och bostadsbyte påverkar människors hälsa. 

Enkät- och intervjustudie
Reloc-age följer även deltagare som rekryteras genom det allmännyttiga bostadsbolaget Karlshamnsbostäder och det medlemsägda bostadsföretaget Riksbyggen över tid. Deltagarna i studien besvarar frågor om sin bostadssituation samt hur de ser på sin hälsa och möjlighet till att åldras aktivt.  

Webbaserad lösning
Forskningsprojektet kommer även att vidareutveckla en webbaserad lösning för boenderådgivning som heter På rätt plats. Prototypen har tagits fram i samarbete med äldre personer och bostadsaktörer med målet att ge stöd åt äldre i att planera för sitt framtida boende. Projektet bygger på medverkan från äldre användare. Kunskapen kommer att användas för fortsatt utveckling av tjänsten och tester i två kommuner.

Layman's description


AcronymRELOC-AGE
StatusActive
Effective start/end date2019/07/012023/06/30

Participants