Rösträttens århundrade. Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige

Project: Commissioned research

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Humanities
  • Social Sciences

Keywords

Description

Detta projekt, som utförs på uppdrag av Riksbankens Jubileumsfond, syftar till att identifiera, samla och presentera forskningen om rösträtten inför hundraårsfirandet av det demokratiska genombrottet. Resultatet publiceras i en antologi med bidrag från 30 av landets ledande forskare inom området, från statsvetare och historiker till medie- och konstvetare, med den breda mångfald av perspektiv som vi menar är nödvändig för att förstå demokratiseringens mekanismer. Målet har varit att göra en bok som på en och samma gång är brett folkbildande, utan att bli auktoritärt fingerpekande, och fördjupande och reflekterande, utan att förlora sig i det abstrakta och snårigt vetenskapliga. Dess innehåll kommer ge anledning till nyfikenhet, glädje och stolthet, men också till ökad medvetenhet om vad som krävs för att bevara och utveckla folkstyret i vårt land. Den ska synliggöra de människor som bar den historiska utvecklingen, men också de strukturer som skapade såväl begräsningar som möjligheter för den samma.
StatusFinished
Effective start/end date2016/06/012018/12/31

Collaborative partners

  • Lund University (lead)
  • Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation: Swedish Foundation for Humanities and Social Science Research

Participants

Related research output

Ulrika Holgersson, 2018 Dec 17, Rösträttens århundrade: kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige. Holgersson, U. & Wängnerud, L. (eds.). Göteborg: Makadam förlag, p. 102-127 26 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Ulrika Holgersson & Wängnerud, L., 2018 Dec 17, Rösträttens århundrade: kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige. Holgersson, U. & Wängnerud, L. (eds.). Göteborg: Makadam förlag, p. 16-25 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Ulrika Holgersson (ed.) & Wängnerud, L. (ed.), 2018 Dec 17, Göteborg/Stockholm: Makadam förlag. 460 p.

Research output: Book/ReportAnthology (editor)

View all (3)

Related activities

Holgersson, U. (Interviewee)
2019 May 24

Activity: OtherMedia participation

Holgersson, U. (Invited speaker), Arvidsson, M. (Organiser), Severinsson, E. (Organiser)
2019 May 24

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in public lecture/debate/seminar

Holgersson, U. (Invited speaker), Severinsson, E. (Invited speaker)
2019 Mar 8

Activity: Talk or presentationInvited talk

View all (7)