Role of genetic variation in the salivary amylase gene (AMY1) and starch intake on cardiometabolic risk

Project: Other

Description

Genetiska faktorer kan påverka hur vi reagerar på kostens kolhydrater. Individer med få antal kopior av genen som kodar för saliv-amylas (AMY1) har lägre nivåer av amylas i saliven och kan ha svårigheter att spjälka stärkelse. Antal kopior av AMY1 kan variera mellan 2 och 17, och denna gen-variation är betydelsefull för vår möjlighet att tillgodogöra oss kostens kolhydrater. Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka effekten av antalet kopior av saliv-amylasgenen (AMY1) och stärkelseintag på sjukdomsrisk och tarmflorans sammansättning. Framför allt kommer vi att undersöka ifall de med låg aktivitet av amylas (dvs få kopior av amylasgenen) men samtidigt högt intag av stärkelse har ökad eller minskad risk att insjukna i kardiometabola sjukdomar.
StatusActive
Effective start/end date2018/01/012019/12/31

Participants