High scool student's use of comma splice

Project: Dissertation

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Specific Languages

Description

I projektet undersöker jag en grupp gymnasieelevers användning av satsradning, dvs två huvudsatser som fogas till varandra i samma mening utan att skiljas av konjunktion. Syftet är dels att beskriva vilken funktion konstruktionen spelar i elevers skrivande, dels att blottlägga vilka faktorer som motiverar användning av konstruktionen.

Layman's description

Satsradning är en typ av textbindning där två fullständiga huvudsatser fogas till varandra i samma mening utan att skiljas av konjunktion, så som i meningen: "Hur och med vem i pratar ändras, därför måste det språket anpassa sig efter samhället". I skolan har satsradning länge betraktats som ett återkommande problem i elevtexter, samtidigt som konstruktionen förekommer och accepteras i flera av det offentliga språkets texttyper och dessutom verkar vinna terräng i fler.

Mitt avhandlingsprojekt handlar om förekomsten av och funktionen hos satsradningar i gymnasieelevers texter. Jag jämför satsradningarna med andra principer för att länka satser i texterna, med utgångspunkten att satsradning beror på annat än slump och slarv. Istället menar jag att satsradning är ett komplext fenomen som befinner sig i gränslandet mellan den grammatiska strukturen, meningsindelningen och förmågan att förmedla ett innehåll. Därför är konstruktionen relevant för att iaktta elevers skrivutveckling.

Syftet med projektet är dels att beskriva vilken funktion satsradning spelar i gymnasieelevers skrivande, dels att blottlägga faktorer som motiverar användningen av konstruktionen.
StatusActive
Effective start/end date2015/09/012020/09/01

Participants