Find projects

More filtering options
to
 1. Samverkan mellan fysisk och psykisk belastning i uppkomst av muskuloskeletal sjukdom hos kvinnor och män i samma repetetitiva arbete

  Kerstina Ohlsson, Roger Persson, Lothy Granqvist, Istvan Balogh, Palle Örbaek, Catarina Nordander, Birgitta Malmberg, Åse Marie Hansen & Staffan Skerfving

  2002/01/012005/10/18

  Project: ResearchInterdisciplinary research, Internal collaboration (LU)

 2. Akademin för konstnärlig forskning inom arkitekturämnet (kollegiebidrag)

  Gunnar Sandin & Katja Grillner

  2003/01/012005/12/31

  Project: ResearchArtistic research, National collaboration

 3. Barn í familjehem

  Titti Mattsson

  2002/11/012005/12/31

  Project: ResearchIndividual research project

 4. Mat, hälsa och oregelbunden arbetstid

  Anna-Lisa Linden, Maria Nyberg, Magnus Lagnevik, Klas Sjöberg, Håkan Jönsson & Eva Svederberg

  2005/01/012005/12/31

  Project: ResearchInternal collaboration (LU)

 5. Metodstudier av icke arbetsrelaterade faktorers inverkan på salivkortisol

  Roger Persson, Björn Karlson, Kai Österberg, Britt Larsson, Palle Örbaek, Åse Marie Hansen & Anne Helene Garde

  2003/03/032005/12/31

  Project: ResearchInterdisciplinary research, International collaboration

 6. Project Electricity and the Question of Energy

  Sofia Henriques & Madureira, N

  2002/05/012005/12/31

  Project: Research

 7. Tilläggsbidrag Kollegier: Akademin för Konstnärlig Forskning inom Arkitektur och Design

  Gunnar Sandin & Katja Grillner

  2004/01/012005/12/31

  Project: ResearchArtistic research, National collaboration

 8. Den franska realismen i Skandinavien / Le Réalisme Français en Scandinavie (RFS)

  Annika Mörte Alling

  2003/01/012005/12/31

  Project: ResearchInternational collaboration

 9. Minoan games and game boards

  Niklas Hillbom

  1996/09/012005/12/31

  Project: Dissertation

 10. Swedish inside and outside Sweden

  Gisela Håkansson

  2003/01/012005/12/31

  Project: Research

 11. Trade Union Mergers in Europe, Australia and USA

  Anders Kjellberg, Christos Ioannou & Jeremy Waddington

  2001/01/012005/12/31

  Project: Research

 12. Quality of life among older deaf sign language users

  Monica Werngren-Elgström, Susanne Iwarsson & Ove Dehlin

  2002/01/012006/04/28

  Project: ResearchClinical research

 13. Illuminerade handskrifter i svenska samlingar

  Thomas Bergqvist Rydén, Eva Nylander & Eva Lindqvist Sandgren

  2003/01/012006/05/31

  Project: ResearchNational collaboration

 14. Procurement for Sustainability in Construction: The Development of Local Government Practices, part II

  Karsten Åström & Lina Wedin Hansson

  FORMAS, a Swedish research council for sustainable development

  2005/01/012006/12/25

  Project: Research

 15. Ledare för doktorandseminariet inom forskarskolan "Skolliv", Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

  Anders Persson, Johan Hofvendahl , Jan Anward, Christian Lundahl , Pia Skott, Ulf P. Lundgren, Joakim Landahl , Ingrid Carlgren, Eli Moksnes Furu, Tom Tiller, Sofia Persson, Freddy Castro, Yvonne Lindholm, Tom Hagström, Ditte Eile & Agnieszka Bron

  2002/01/012006/12/31

  Project: Other

 16. Gruppmoral och individuellt anvar

  Björn Petersson

  2004/01/012006/12/31

  Project: ResearchIndividual research project

 17. A messenger of truth

  Lena Ambjörn & Jan-Eric Steppa

  2002/01/012006/12/31

  Project: Research

 18. Antonymy in English and Swedish

  Carita Paradis

  2004/01/012006/12/31

  Project: Research

 19. FlexAA

  Rolf Johansson & Klas Nilsson

  2004/01/012006/12/31

  Project: Research

 20. The Narratives of Russian Marital Migration

  Karin Sarsenov

  2001/01/012006/12/31

  Project: Research

 21. Assessing the role of coarse scale information in perception of auditory and visual wholes.

  Geoff Patching

  2006/08/012006/12/31

  Project: ResearchIndividual research project

 22. Holmström, Ola (2007). Skolpolitik, skolutvecklingsarena och sociala processer: studie av en gymnasieskola i kris. Diss. Lund : Lunds universitet.

  Ola Holmström, Anders Persson & Mats Beronius

  2000/01/012007/02/02

  Project: DissertationIndividual research project

 23. En essä om estetisk efterrättelse

  Johanna Börrefors, Håkan Hydén & Carl-Göran Heidegren

  2002/01/012007/05/04

  Project: Dissertation

 24. Lets go for a walk - Older people in the local environment

  Agneta Ståhl, Gunilla Carlsson, Vibeke Horstmann, Pia Hovbrandt & Maj Almén

  2002/07/012007/07/01

  Project: Research

 25. “Transfer of Cultural Praxes and Norms: Allochthonous and Autochthonous Youths between Parents, School, and Peer Group”

  Irina Schmitt, Dirk Hoerder, Dorle Dracklé & Yvonne Hébert

  2002/10/152007/07/02

  Project: Dissertation

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...112 Next