Sentinel Lymph node in Patients With Papillary Thyroid Carcinoma and in Patients With Suspected Thyroid Neoplasia. -

Project: Research

Description

Prospective observational study; NCT01089335
Undersökningen studerar effektivitet av sentinel node undersökning hos patienter med oklar thyroideatumör samt thyroideacancer. Dessutom undersöks känslighet och specificitet av metoden.

Layman's description

Thyroideatumörer är vanliga och hos patienter med misstänkt thyroideacancer utförs, inte sällan i förebyggande syfte, borttagande av lymfkörtlar på halsen. Undersökningen avser att studera värdet av separat undersökning av den så kallade portvaktskörteln, den första körtel som dränerar lymfflödet från tumören, som markör för spridd sjukdom till lymfkörtlarna på halsen.
AcronymSNTC
StatusNot started

Participants