Självriktad och utåtriktad aggressivitet hos rättspsykiatriska patienter

Project: ResearchIndividual research project

Research areas and keywords

Keywords

Description

Rättspsykiatriska patienter utgör en sårbar patientgrupp i sjukvårdssystemet, som uppvisar svår psykisk ohälsa av varierande art, oftast i kombination med svåra sociala förutsättningar och våldsbeteende. Tidigare studier på rättspsykiatriska patienter har visat en klart förhöjd risk för självmord och självskadebeteende jämfört med den generella befolkningen, samtidigt som kunskapen om prediktorer och funktion av självskadebeteende hos rättspsykiatriska patienter är klart begränsad. Det finns tydliga indikationer på att sjukvårdssystemet behöver förbättra sina metoder för att hantera denna ökade risk för självskadebeteende och självmord hos rättspsykiatriska patienter och andra personer dömda för brott. Syftet med aktuell studie är att beskriva och undersöka självskadebeteende hos rättspsykiatriska patienter, med tre specifika målsättningar: 1. Undersöka prevalens av självskadebeteende (inklusive självmordsförsök) hos rättspsykiatriska patienter. 2. Identifiera kliniska, psykosociala och kriminologiska prediktorer till självskadebeteende hos rättspsykiatriska patienter.3. Beskriva funktion av självskadebeteende hos rättspsykiatriska patienter.Studien baseras på en konsekutiv kohort (N = 100) av rättspsykiatriska patienter. Datainsamling påbörjades i november 2016 och hittills har 48 patienter inkluderats. Deltagarna är patienter inom lagrummen LRV och LRV med särskild utskrivningsprövning inom sluten rättspsykiatrisk vård.Deltagande kommer att ske via tre olika metoder: aktgranskning, intervju och självskattning. Följande validerade instrument används för datainsamling: DERS- Difficulties in Emotion Regulation Scale, CTQ- Childhood Trauma Questionnaire, ISAS- Inventory of Statements About Self-injury, LHA- Life History of Aggression, ESI- Externalizing Spectrum Inventory.Datainsamlingen görs av doktoranden med hjälp av en forskningsassistent.
Short titleSjälvskadebeteende inom forensiska grupper
StatusFinished
Effective start/end date2015/10/302019/05/30

Participants