Sjyst data!

Project: Research

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

 • Law (excluding Law and Society)
 • Law and Society
 • Business Administration
 • Computer Systems

Keywords

Description

För att möta konkreta samhällsutmaningar såsom mänskliga rättigheter på internet, fria informationsflöden samt en konkurrenskraftig hållbar digital marknad behövs initiativ som syftar till att kombinera slutanvändares integritet på internet med affärsnytta. Projektet Sjyst data! svarar direkt på EU-kommissionens identifierade utmaningar om att tillgång till, kunskap kring, samt ansvarsfull användning av persondata, är avgörande för tillväxt och europeisk konkurrenskraft.

För att möta användarnas oro för integritetsintrång och stödja enskilda företag i hur insamling och användning av användardata kan hanteras när nya dataskyddsförordningen (GDPR) införs 2018, är det nödvändigt utreda och etablera strategier som främjar tillit ur integritetssynpunkt utifrån juridiska, etiska och affärsmässiga krav, för att inte hela branschsegment ska förlora sin marknadsposition.

Projektet utreder förutsättningarna för affärsutveckling baserad på användardata (huvudmål) med följande lösningar (delmål):

1 Riktlinjer för kommersiell hantering och användning av användardata enligt GDPR, etiska principer och affärsmässiga krav
2 Sjyst datas internetpanel och piloter för mätningar av användargenererad trafikdata (relaterad till etik, integritet och affärsnytta) testas och utvecklas med partners och olika urval av svenska internetanvändare.
3 Underlag för utveckling av integritetscertifiering Sjyst data!
3 Nya eller förbättrade produkter och affärslösningar som bygger på i projektet framtagna och testade sätt att hantera och använda data

I steg 3 används resultaten för att uppnå projektets långsiktiga mål: integritetscertifieringen Sjyst data!
StatusFinished
Effective start/end date2017/09/012019/08/31

Collaborative partners

 • Lund University
 • RISE Acreo AB (Project partner) (lead)
 • Bumbee labs AB (Project partner)
 • Interactive Advertising Bureau Sverige (Project partner)
 • Kista Science City AB (Project partner)
 • Malmö University (Project partner)
 • Procera Networks AB (Project partner)
 • Södertörn University (Project partner)
 • TNS SIFO AB (Project partner)
 • TS Mediefakta AB (Project partner)
 • Öresundskraft AB (Project partner)

Participants

Related research output

Jonas Ledendal, Stefan Larsson & Joakim Wernberg, 2018 May 23, Norstedts Juridik AB. 324 p.

Research output: Book/ReportBook

Jonas Ledendal & Stefan Larsson, 2017 Nov 7, Företagsverksamhet.

Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

View all (2)