Skolledares arbetsmiljö: Ett projekt om organisatoriska förutsättningar, stressrelaterad psykisk ohälsa, personalrörlighet och förbättringspotential

Project: Research

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Medical and Health Sciences
  • Social Sciences

Description

Detta projekt finansieras från AFA-försäkringar med cirka 4 miljoner kronor
StatusActive
Effective start/end date2018/01/012020/12/31

Collaborative partners

Participants