Spelproblem och samsjuklighet hos individer med alkohol- och drogproblem i svensk socialtjänst

Project: Research

Description

Systematisk undersökning av spelproblem hos personer som söker vård för alkohol- och drogproblem i svensk socialtjänst.
StatusNot started

Participants