Språklig progression i Sfi-utbildningen

Project: ResearchIndividual research project

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Humanities

Keywords

Description

I projektet undersökte jag ett antal sfi-läromedel utifrån två olika perspektiv. Det ena var hur lärandemålen i läromedlen följde processbarhetsteorins prediktioner om morfosyntaktisk utveckling och det andra hur processbarhetsstadierna speglades i den ökade svårighetsgraden i den textuella inputen. Resultaten visade en viss överensstämmelse med de naturliga inlärningsgångarna men också en variation mellan läromedlen som implicerar att begrepp som ”progression” definieras olika, vilket i sin tur kan påverka inlärningen för eleverna.
StatusFinished
Effective start/end date2012/08/152016/06/10

Participants

Related research output

Anna Flyman Mattsson, 2017, Flerspråkighet som resurs: symposium 2015. Kindenberg, B. (ed.). Stockholm: Liber, p. 67-79 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

Anna Flyman Mattsson, 2013, ASLA:s skriftserie 24. Rosén, C., Simfors, P. & Sundberg, A-K. (eds.). ASLA, Association suédoise de linguistique appliquée, p. 151-160 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

View all (2)