Strukturerad uppföljning för stroke i Malmö

Project: Research

Research areas and keywords

Keywords

Description

Systematiskt införande av en uppföljningsmodell för stroke som riktar sig till patienter med akut ischemisk stroke eller intracerebral blödning som skrivs ut direkt till hemmet. Patienterna följs upp vid 3 månader efter insjuknandet med PostStroke Checklist som gjord för att identifiera strokerelaterade hälsoproblem i den post-akuta fasen.
Short titlePost-doc
StatusActive
Effective start/end date2018/02/012020/09/01

Participants