Sub-till sediments and deflation surfaces in south Sweden - what are their implications for the glacial history of this area

Project: Research

Description

I norra Sverige finns sediment och landformer som har bevarats i mer än 75 000 år, trots att de har körts över av minst en inlandsis. Senare forskning har i stort sett bekräftat den här bilden och har visat att bevaringen av gamla landformer bland annat beror på hur temperaturen i botten av inlandsisen har varierat i tid och rum. De gamla landformerna har framför allt hittats i norra Skandinavien, där isen var mycket kall under lång tid, men i en ny rapport argumenterar Lagerbäck för att samma mönster kan ses i södra Sverige, särskilt i Småland, vilken beskriver hundratals observationer i gamla grustäkter av vad han tolkar som en begravd markyta täckt av morän. Resultaten kommer att ha stor betydelse för vår förståelse av södra Sveriges nedisningshistoria och ge en helt ny bild av hur inlandsisarna har påverkat landskapet. Sådan kunskap är intressant i sig, men är också användbar för t.ex. klimatmodellering, prospektering, förekomster av grundvattenmagasin och för riskbedömning av förvaring av kärnavfall.
StatusActive
Effective start/end date2019/01/012021/12/31

Collaborative partners

Participants