Symbolae sacrae? Quarry marks and their relation to the divine world and writing in Roman Gebel el Silsila (Upper Egypt)

Project: ResearchIndividual research project

More filtering options
  1. Avkodande av det förflutna: en studie av gåtfulla märkningssystem, deras skapare och betydelser

    Maria Nilsson & John Ward

    2020/04/012023/03/31

    Project: ResearchIndividual research project