TELE SCOPE

Project: ResearchArtistic research

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Architecture

Keywords

Description

Projektet TELE SCOPE undersöker hur arkitekturfotografiet kan utvecklas för att bättre beskriva arkitekturens roll i ett levt sammanhang och hur fotografiet kan användas som redskap i en arkitektonisk gestaltningsprocess. Vägledande för projektet är två fundamentala frågor:

Hur kan fotografiet användas som instrument för att förstå arkitekturens roll i ett levt vardagssammanhang?

Hur kan fotografi användas för att tänka på arkitektur som ännu inte finns?

En viktig del i projektet är att utforska och utveckla en arkitekturfotografiets metodologi som tar sig tre olika uttryck: foto-arkeologi, foto-antropologi och foto-arkitektur. Av dessa tre är de två första av mer registrerande och dokumenterande karaktär, medan den foto-arkitektoniska metoden syftar till att generera arkitektur som ännu inte finns. Med utgångspunkt i Karlslund, ett område i nordöstra Landskrona som står inför en omvandlingsprocess, kommer projektet fotografiskt att undersöka, dokumentera och tillverka berättelser om arkitektur, människor och landskap. Genom överlagring, sammanställning och rekonfiguration kommer det fotografiska materialet att kommunicera nya, samt redan inneboende, berättelser om arkitektur och fotografi i relation till det existerande och det framtida. En särskild studie ägnas också åt Landskrona Idrottshall ritad av den danske arkitekten Arne Jacobsen. 

Målet med forskningsprojektet är att simultant utforska, förändra och stärka arkitekturfotografiets argumentativastatus mål för att tolka arkitektoniska betydelser och skapa nya. Utöver de berättelser som genereras av själva undersökningarna och presenteras i from av olika konstnärliga artefakter (fotografier, essäer, utställning och bok) är utforskandet av arkitekturfotografiska metoder ett viktigt bidrag till arkitekturdisciplinen genom att på så vis bredda den konstnärliga arkitekturpraktikens sätt att förstå, beskriva och omforma material, rum, tid och process. De arkitekturfotografiska metoderna undersöks och presenteras så att de enkelt kan tas i rubrik inom ramen för de gestaltningsmetoder som kännetecknar praktiken. Projektet utvecklar därmed det som kallas för mjuka metoder, fotografiska former för att tänka och göra som inte kräver ett paradigmskifte. Projektets arkitekturfotografiska metoder blir katalysatorer möjliga att tas i bruk inom det som redan verkar utan allt för stora investeringar och vidga arkitekturens förståelsehorisont inifrån. På så vis görs arkitekturpraktiken bättre rustad att hantera de frågor som relaterar till människors livsmiljö och hur en gestaltning av denna påverkar de processer som utgör en viktig del människors vardagliga liv.
StatusFinished
Effective start/end date2017/01/012020/12/31

Participants

Related activities

Nilsson, E. (Presenter), Nilsson, B. (Presenter)
2019 Apr 5

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in conference

Nilsson, B. (Keynote/plenary speaker)
2018 Apr 26

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

View all (2)