The Credit Society - Theme, Pufendorf IAS

Project: NetworkInterdisciplinary research, International collaboration

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Social Sciences

Description

Theme at the Pufendorf Institute for Advanced Studies

Layman's description

I temaprojektet The Credit Society arbetar vi tvärdisciplinärt med analys av kreditsamhället. Vi utgår från det paradoxala att kredit samtidigt möjliggör ett gott liv som det utgör en risk att uteslutas från detta för dem som inte lyckas få kredit eller har hamnat i överskuldsättning. I dagens samhälle är beroendet av krediter större än det någonsin tidigare varit. Vi lever genom att inteckna framtida resurser. Kreditsamhället som modern företeelse kan kopplas samman med företeelser som kreditkort, konsumtion som livsstil och bostadsmarknadens förändring. Vi kan följa utvecklingen från tillkomsten av kreditkort i slutet av 1940-talet som ett betalningsmedel för luncher i New Yorks affärsvärld (Diners Club) fram till idag när kreditkorten och andra elektroniska betalningsmedel står för en större volym än kontanter i penningflödet. Ett annat uttryck för kreditsamhällets tillväxt är att den utbildning som krävs för ekonomisk trygghet i form av ett bra arbete finansieras genom i det närmaste livslång skuldsättning. Bostad skaffar vi genom ytterligare långa krediter. I det dagliga livet möter vi både nödvändigheten att belåna oss och oron för alltför hög skuldsättning
StatusFinished
Effective start/end date2015/08/152016/08/16

Participants