The digitalisation of teacher education: appropriation, information literacy and policy

Project: Dissertation

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Information Studies

Layman's description

I avhandlingsprojektet studerar jag lärarstudenters användning av digitala redskap under lärarutbildningen, med fokus på hur digitala redskap approprieras under utbildningen. Två andra centrala analytiska begrepp för forskningsprojektet är identitet och informationslitteracitet, dvs. vilken typ av identitet utvecklar och uppvisar lärarstudenterna i approprieringen av digitala redskap under lärarutbildningen och vilka typer av informationslitteracitet kan kopplas till de olika identitetspositionerna som kommer till uttryck vid lärarstudenternas appropriering av digitala tjänster.

Avhandlingens syfte är att utforska lärarutbildningens digitalisering genom att skapa en fördjupad förståelse för hur lärarstudenters informationslitteracitet kommer till uttryck vid användning och appropriering av digitala redskap, samt de meningserbjudanden om hur digitala redskap kan användas i utbildningssammanhang som formuleras på en policynivå.
StatusFinished
Effective start/end date2010/09/012018/09/30

Participants