The importance of place for children and youth using wheelchair

Project: Research

Layman's description

Målet med projektet är att ge ökad förståelse för hur barn och ungdomar som använder rullstol integrerar med för dem viktiga platser och hur de förhåller sig till och upplever platsens tvetydighet av både möjligheter och hinder.

Tidigare forskning har visat att dagens samhälle många gånger inte är anpassat för barn och ungdomar som använder rullstol. Preliminära resultat från studien visar att barn och ungdomar som använder rullstol ofta försöker överkomma dessa hinder för att få möjlighet att vara på en specifik plats som är viktig för deras identitet. Det kan t.ex. handla om att vara hemma hos kompisen fast dennes bostad inte är anpassad för rullstolskörning eller besöka en affär. För att kunna vara på dessa platser tar individen hjälp av sin assistent, kompisarna eller föräldrarna. Det kan handla om hjälp att köra eller lyfta rullstolen förbi hindren. Barn och ungdomarna diskuterar också att de kan vara beredda att ta risker för att vara på en viktig plats. En sådan risk kan t.ex. vara att rullstolen välter när man försöker ta sig över ett hinder. Det finns dock de barn och ungdomar som upplever denna risk som hämmande vilket gör att de väljer bort för dem viktiga platser där hindren upplevs som för svåra eller riskfyllda.
StatusFinished
Effective start/end date2009/01/012010/12/31

Participants