The objectification of space - The objectification of space - lingusitic and historical explorations of the concept space

Project: Research

Description

A common assumption in linguistic theory is the fundamental role of space for linguistic meaning. Not only are spatial senses considered as more basic than non-spatial sense, but the former is seen as a structural template for the latter. For instance, the spatial sense of the preposition on (e.g. 'the cup is on the table') provides language and though with means to structure more abstract senses, such as time (e.g. 'the meeting is on Monday'). If spatial senses are basic, these can be explained by appeal to cognitive and psychological features such as basic principles for categorization. To explore this claim, the project details three investigations:
(1) Theoretical discussions of the concept space. What is space and which space(s) would be candidates for being basic?

(2) Cross-linguistic and typological research on spatial semantics.

(3) The historical dimension of space. The concept space has undergone remarkable transformations through history. Has this affected the alleged priority of space and if so in what sense.

Layman's description

Detta projekt undersöker den eviga frågan om förhållandet mellan språk och tanke. Utgångspunkten är i det återkommande antagandet att språkliga betydelser är motiverade från förspråkliga betingelser som t.ex. varseblivningen. Jag undersöker specifikt huruvida rummet och rumsliga betydelser är så pass centrala som antagits för språklig betydelse. Projektet består av tre delar:

• Begreppsligt klargörande av vad man menar med rummet inom semantiken
• Tvärlingvistiska undersökningar av språk med olika uppfattningar om rummet
• Studier av hur rumsbegreppet utvecklats och förändrats historiskt, specifikt sett i förhållande till dess centrala roll i den samtida språkvetenskapen.
StatusNot started

Participants